Aktualizacja BBWeather

Avatar
Piotr Barycki
24.07.2009

weather
Najnowsza wersja tej aplikacji oznaczona jest numerem 0.89
.
Change Log
.

 • Dodano opcję zmiany koloru ikony znajdującej się na ekranie głównym
 • Dodano możliwość pokazywania temperatury odczuwalnej w ikonie na ekranie głównym
 • .
  Download:
  OTA
  DM
  .
  ID naszej lokalizacji możemy znaleźć pod tym adresem