Aktualizacja klienta TwitterBerry do 0.9.1 (Beta)

Avatar
Piotr Barycki
20.07.2009

twitter-for-blackberryAktualizacji tej aplikacji doczekali się wszyscy użytkownicy mobilnego klienta Twittera. Najnowsze wydanie poprawia prędkość działania i ulepsza istniejące już funkcje.

.

Wymagania:

  • BlackBerry OS 4.1.0+ (BlackBerry OS 4.2+ dla TwitPic)
  • BlackBerry Internet Browsing Service (BIS-B albo BIBS) albo BlackBerry Enterprise Server (BES) albo a działające ustawienia TCP data connection

.

Nowe możliwości w 0.9.1:

  • Dodana obsługa uploadów z  Zannel.com. Wybierz „Zannel” z menu „Media Provider” na ekranie konfiguracji.
  • Opcja ‚Wbudowany aparat’ jest teraz obsługiwany przez terminale z OS 4.2+. Sprawdź opcję „Take Photo” z ekranu głównego „What Are You Doing?”
  • Dodane menu „Help” uruchamiające pomoc on-line
  • .
    Pobierz OTA&DM