BerryBuzz 2.0 BETA

Avatar
Piotr Barycki
03.07.2009

Dotychczasowa „prywatna” wersja programu, dzięki któremu mamy zapewnioną praktycznie nieograniczoną dowolność w zakresie ustawiania powiadomień na naszym BB,stała się wersją publiczną.

.

Lista zmian jest bardzo obszerna i zawiera oprócz poprawienia błędów starszej wersji, wiele nowych funkcji:

.

Dodana obsługa BBMessengera
Dodana obsługa Facebooka.
Dodana obsługa modułu radiowego – powiadamianie w przypadku posiadania/nie posiadania zasięgu
Zmieniony wygląd
Dodana obsługa dowolnych kolorów LEDa
Dodany nowy rodzaj świecenia LEDa – Disco – świeci wszystkimi możliwymi kolorami po kolei
Dodana możliwość podglądu ustawień diody LED dla każdego wydarzenia

Jeśli wiele powiadomień z tym samym kolorem LED będzie aktywne, dioda zaświeci tylko raz dla danego koloru

Powiadomienie o mailach wyłącza się dopiero po otwarciu aplikacji „Wiadomości”
Dodana nowa opcja – zatrzymanie świecenia diody po określonym czasie
Dodana nowa opcja – zatrzymanie powiadomiania po określonym czasie
Dodana nowa opcja – zmiana długości przerw pomiędzy błyskami diody

Dodana możliwość ustawianie czasu, gdy dioda LED i/lub powiadomienia mają być wyłączone (określone dni, godziny)

Dodana obsługa SmartAlerts, powiadomienia SmartAlerts przejmą kontrolę nad bardziej ogólnymi powiadomieniami BerryBuzz

Określony minimalny czas wibracji do 2s
Poprawiona opcja Slow Down LED

Poprawiona edycja profili

Poprawiona ikona na ekranie głównym w Stormie

Poprawione opóźnienie powiadomienia dla sms

Poprawione:  dioda świeci nie tylko dla wpisów z głównego kalendarza

Działa z OS 5.0

.

Aby mieć możliwość przetestowania tej aplikacji należy wysłać pustego maila z tematem „BerryBuzz 2.0 Beta” na adres customerservice (at) bellshare.com