Można wyłączyć synchronizację usuniętych e-maili

Avatar
Piotr Barycki
05.08.2009

Użytkownik jednego z zagranicznych for (przepraszam, ale nie pamiętam nazwy), odkrył, że na stronie BIS swojego operatora istnieje możliwość wyłączenia synchronizacji usuniętych maili pomiędzy urządzeniem a skrzynką pocztową.

Czy komuś to się naprawdę przyda – nie wiem, informuję z kronikarskiego obowiązku.

Resynchronizacja usuniętych wiadomości e-mail — informacje

.
Uwaga: Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu taryfowego wiadomości.
.
Po dodaniu adresu e-mail do usługi BlackBerry® Internet Service wiadomości e-mail usuwane ze zintegrowanego konta e-mail będą jednocześnie usuwane z urządzenia BlackBerry.
.
Domyślnie resynchronizacja poczty elektronicznej dla usuniętych wiadomości jest włączona dla wszystkich zintegrowanych typów kont, z wyjątkiem kont POP.
.
W przypadku wyłączenia bezprzewodowej resynchronizacji poczty e-mail usunięte wiadomości e-mail nie są resynchronizowane pomiędzy zintegrowanym kontem e-mail i urządzeniem BlackBerry. Aby uzyskać więcej informacji o resynchronizacji poczty elektronicznej, na ekranie głównym urządzenia kliknij ikonę Pomoc.

.

kas