Aktualizacja: SlickTasks 2.0

Avatar
Mik
01.12.2009

9500slickOpisywany już niejednokrotnie na łamach BBNews.pl menedżer zadań SlickTasks, doczekał się właśnie kolejnej aktualizacji – do wersji 2.0

.

Nowości w bieżącej wersji:

.
  • Ikony – wyświetlanie na ekranie głównym zadań przypadających na przeszłość, nadal nie ukończonych.
  • Filtry kategorii – możliwość nadawania zadaniom kategorii, celem ułatwienia wyszukiwania.
  • Grupowanie zadań – zadania na liście ‚do zrobienia’ mogą być grupowane.
  • Widok dnia i tygodnia – te dwie opcje wyświetlania dostępne są przez naciśnięcie klawiszy ‚T’ lub ‚W’.
  • Projekt – w zadaniach ustawionych jako projekty, widoczny jest automatycznie przeliczany, procentowy wskaźnik postępu.
  • Skróty – zwiększenie wydajności programu poprzez dodanie szeregu nowych skrótów.
.
.
.