Recenzja: Antair Autoresponder 1.4.0

Avatar
Adam Cholewa
01.04.2010

Z pewnością wielu użytkowników poczty elektronicznej, nawet tych używających BlackBerry, chce czasem odetchnąć od odpowiadania na niektóre wiadomości. Przed rozpoczęciem weekendu lub okresu urlopowego użytkownicy Ci logują się w systemie poczty elektronicznej usługodawcy i ustawiają opcję „Poza biurem” (jeśli usługodawca oferuje w swoim systemie takie rozwiązanie) redagując odpowiednio odpowiedź jakiej system pocztowy automatycznie udzieli nadawcy otrzymanej wiadomości. Procedurę ustawiania asystenta „Poza biurem” przeprowadzają następnie dla wszystkich posiadanych lub wyłącznie wybranych kont pocztowych. Działa? Działa! Na początku tygodnia lub po powrocie z urlopu ponownie odwiedzają odpowiednie witryny lub używają odpowiednich klientów w lokalnych systemach poczty, aby wyłączyć „asystenta podczas nieobecności”. Problem w tym, że zawsze należy o tym wszystkim pamiętać np. ze względu na to, aby nadgorliwy automatyczny asystent nie odpowiedział w połowie tygodnia szefowi, że „Dziękuję za wiadomość, odpowiem jak tylko pojawię się w pracy w poniedziałek”. Nie zawsze użytkownicy pamiętają o wyłączeniu tych opcji, ale w większości przypadków nie mają po prostu na to czasu.


Z pomocą przychodzi w takiej sytuacji aplikacja firmy Antair o nazwie Autoresponder. Program do tanich niestety nie należy ponieważ jego cena wynosi 86.26 zł netto. Do 15. Kwietnia trwa promocja, w której po podaniu kodu ANTAIRBBNEWS (kod jest widoczny wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników BBNews) w sklepie BBApps.pl otrzymacie Państwo 20% zniżki na tę aplikację. Jest dostępna wersja testowa tego programu, która działa przez 7 dni od momentu jego zainstalowania.


Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji jej ikonę można znaleźć w zależności od modelu terminala BlackBerry w menu głównym, w folderze aplikacje lub w folderze Pobrane pliki (Rys. 1).Rys. 1. Ikona aplikacji Antair Autoresponder

 

 

Po uruchomieniu programu w pierwszej kolejności zobaczymy ekran startowy, na którym oprócz nazwy programu zobaczymy także numer zainstalowanej wersji.


Rys. 2. Ekran startowy programu


Ekran startowy jest wyświetlany przez około 2-3 sekundy po czym widzimy listę wszystkich skrzynek pocztowych zdefiniowanych w urządzeniu. Domyślnie przy każdej skrzynce jest zaznaczona opcja aktywności autorespondera. Nie należy się jednak obawiać, że autoresponder zaraz po zainstalowaniu zacznie za nas odpowiadać na listy. Mimo tego, że jest on aktywny dla wszystkich skrzynek, nie zostały jeszcze zdefiniowane żadne odpowiedzi w związku z czym nawet jeśli jakakolwiek wiadomość e-mail dotrze do terminala BlackBerry Autoresponder na nią nie odpowie.


Rys. 3. Główne okno aplikacji


Na Rys. 3 widać, że dla wybranej skrzynki można zdefiniować dwie grupy odpowiedzi. Jest to odpowiedź globalna dotycząca wszystkich wiadomości przychodzących na dany adres pocztowy oraz odpowiedź indywidualna. Jeśli chodzi o odpowiedź globalną to po wybraniu opcji „A global response is not set” na ekranie z Rys. 3, możemy wskazać odpowiedź standardową spośród dwóch proponowanych przez Antair lub też zdefiniować ją według własnego uznania.


Rys. 4 Okno ustawień odpowiedzi dla wszystkich


Rys. 6. Predefiniowane odpowiedzi proponowane przez Antair


Zestaw standardowych odpowiedzi jakie pokazano na Rys. 6 jest dostępny dla każdej skrzynki pocztowej zdefiniowanej w urządzeniu BlackBerry. Można oczywiście bez problemu dodać swoją własną propozycję odpowiedzi.


Rys. 7. Dalsza część okna z Rys. 6 z opcją umożliwiającą dodanie swojej własnej odpowiedzi


Po wskazaniu tekstu jaki w odpowiedzi mają otrzymywać nadawcy przesyłek kierowanych na adresy mailowe skojarzone z urządzeniem program jest gotowy do pracy. Można oczywiście poprzestać na definiowaniu odpowiedzi globalnych, ale program daje użytkownikowi także możliwość personalizacji tych ustawień w zależności od nadawcy wiadomości.


Po powrocie do ekranu głównego aplikacji można wybrać opcję „No custom responses”  z Rys. 3. Po wyborze tej opcji istnieje możliwość przypisania odpowiedzi do konkretnego nadawcy (lista adresów e-mail pobierana jest z książki adresowej urządzenia rys. 9), do domeny o wskazanej nazwie (Rys. 11) lub też do adresu e-mail, który nie figuruje na liście adresów w książce adresowej (Rys. 10).


Rys. 8 Okno z opcją umożliwiającą zdefiniowanie indywidualnych odpowiedzi w zależności od nadawcy


Rys. 9 Po wybraniu Add This Address możemy zdefiniować indywidualną odpowiedź dla nadawcy


Rys. 10 Po wybraniu Add Address z Rys. 9 można dodać nadawcę, którego

nie zdefiniowano w książce adresowej urządzenia BlackBerry


Rys. 11 Po wybraniu Add Domain z Rys. 9 można dodać domenę, dla której

zostanie ustawiona indywidualna odpowiedźDla każdej skrzynki pocztowej można ustawiać odpowiedzi globalne i indywidualne, wyłącznie odpowiedzi globalne lub wyłącznie odpowiedzi indywidualne. Aplikacja działa w ten sposób, że jeśli dla nadawcy wiadomości została zdefiniowana odpowiedź indywidualna to nie jest do niego wysyłana odpowiedź globalna.


Domyślnie program jest ustawiony w taki sposób, że do adresatów którzy wysyłają nam więcej niż jedną wiadomość w ciągu dnia wysyłana jest jedna odpowiedź na 24 godziny (aby np. nie zasypać ich informacjami o urlopie odbiorcy wiadomości).  Tę wartość można zmienić w menu ustawień aplikacji.


Rys. 12 Okno ustawień aplikacji Antair Autoresponder


W czasie testów nie spotkałem się z problemami podczas działania programu. Dla chcących przetestować program chciałbym przekazać tylko jedną uwagę, tak na wszelki wypadek. Aplikacja została zaprojektowana w ten sposób, że nie odpowiada na wiadomości e-mail z adresów zdefiniowanych w ramach jednego urządzenia. W ramach testów ułatwiając sobie życie można próbować wysyłać wiadomości z jednego adresu na drugi adres w ramach tego samego urządzenia BlackBerry, ale Autoresponder nie wyśle wtedy informacji zwrotnej.


Brak mi w programie w zasadzie jednej rzeczy.  Nie ma możliwości skojarzenia aplikacji z kalendarzem tak jak to jest np. w RingScheduler, gdzie na podstawie słów kluczowych we wpisach do kalendarza urządzenia, wykonywane są różne akcje. Sądzę, że zaimplementowanie przynajmniej prostego harmonogramowania działań byłoby mile widziane przez użytkowników.


Mimo ostatniej uwagi uważam, że program jest wart polecenia. Nie znalazłem niestety darmowej aplikacji tego typu.Kup teraz / przetestuj