Recenzja: Antair Snippets 1.3.1 + 2 licencje do wygrania!!!

Avatar
Adam Cholewa
26.04.2010

Dziś przedstawiamy kolejną nowość. Program, o którym mowa to produkt, który zaledwie dwa dni temu opuścił grono programistów oraz testerów  i został zaoferowany użytkownikom urządzeń BlackBerry. Jest to Antair Snippets 1.3.1.

Z okazji premiery programu otrzymaliśmy od firmy Antair dwie licencje dla naszych użytkowników. Wystarczy zostawić komentarz pod tym artykułem do wtorku 27. kwietnia do godziny 12:00, aby mieć możliwość zdobycia licencji.

Do czego w zasadzie służy ten program? Jest to aplikacja działająca podobnie do znanego użytkownikom urządzeń BlackBerry Autotekstu. W aplikacji można zapisywać często używane zwroty, przypisywać im skróty a następnie w bardzo prosty sposób stosować je podczas pisania wiadomości e-mail.

Na początku należy wspomnieć, że chcący przetestować aplikację mogą to zrobić. Producent udostępnia wersję Trial. Jest ona ograniczona liczbą zastosowania „gotowców„. W wersji testowej jest możliwość dwudziestokrotnego użycia programu podczas pisania wiadomości e-mail. Gdyby znalazły się osoby chętne do zakupu aplikacji muszą niestety przygotować się na spory wydatek. Będzie potrzebna kwota 57,60 zł netto. Trochę szkoda, że producent zaproponował tak wysoką cenę aplikacji. Program można kupić w naszym sklepie BBApps.pl.

Instalacja programu jest możliwa z poziomu DesktopManagera jak i przy użyciu OTA. Wersje instalacyjne aplikacji można pobrać ze strony BBApps.pl jak i ze strony producenta.

Podczas  pierwszego uruchomienia programu należy zaakceptować warunki licencji. Okno startowe wersji testowej informuje użytkownika ile razy może jeszcze użyć „strzępków” tekstu podczas pisania wiadomości.

Po wygaśnięciu ekranu startowego ukazuje się okno główne aplikacji z wykazem predefiniowanych wpisów przygotowanych przez firmę Antair. Definiowane „strzępki” tekstu można przypisywać do kategorii. Na zrzucie ekranu widoczne są „strzępki” wyświetlane w zakładce przypisanej do kategorii „Wszystkie”. Producent zdefiniował dwie kategorie o nazwie „Osobiste” i „Praca„. Dostępna jest także opcja dopisywania własnych kategorii (znak plus w tytule ostatniej zakładki)

Każdy zdefiniowany element zawiera tekst, który jest wpisywany do wiadomości e-mail za pomocą menu kontekstowego. Można także (choć nie ma takiego wymogu) przypisywać elementom skróty (zasada działania znana z Autotekstu).

W menu ustawień można wskazać czy ma być włączona opcja szybkiego wpisywania (za pomocą skrótów) oraz czy ma być wyświetlany ekran z nazwą aplikacji podczas jej uruchamiania.

Po zakupie licencji klucz odblokowujący wersję testową należy wpisać w oknie wywoływanym po wybraniu ikony „wózka na zakupy„.

Użycie programu jest bardzo proste. Podczas pisania wiadomości e-mail należy wywołać menu kontekstowe i wybrać opcję „Insert Snippet„. Zostanie wtedy wywołana aplikacja z listą zdefiniowanych „strzępków” tekstu, z której możemy wybrać niezbędny w danej chwili tekst.

Metoda wstawiania predefiniowanego tekstu do wiadomości nie jest jedyną z dostępnych metod. W każdej chwili można użyć sposobu bazującego na skrótach, czyli funkcjonalności znanej ze wspomnianego już wcześniej Autotekstu.

Po kliknięciu klawisza SPACJI tekst przypisany do wpisanego skrótu zostanie wstawiony do wiadomości.

Jak dodawać własne teksty do zestawu „strzępków„? Jest dostępnych kilka sposobów realizacji takiego zadania. Przede wszystkim mając uruchomioną aplikację, na ekranie głównym programu widoczna jest przypięta karteczka z napisem „New snippet„. Po jej kliknięciu użytkownik ma możliwość wprowadzenia treści oraz przypisania do niej skrótu.

Druga i trzecia możliwość to wprowadzanie nowych „strzępków” bezpośrednio z pisanej wiadomości e-mail. Jeśli stwierdzimy, że pisana właśnie wiadomość e-mail może przydać się jeszcze podczas korespondowania z innymi osobami, w każdej chwili możemy ją dodać w całości do aplikacji Antair Snippets. Wystarczy z menu kontekstowego wybrać opcję „Create Snippet„. W takiej sytuacji otworzy się edytor aplikacji Snippets, w kórym można jeszcze poddać tekst małym poprawkom i przypisać do niego skrót.

Jeśli nie ma potrzeby wstawiania od razu całej treści wiadomości można zaznaczyć jej fragment przy pomocy opcji „Select” a następnie z menu kontekstowego wybrać opisywaną już opcję „Create Snippet„. Pozostałe czynności podczas definiowania takiego „strzępka” tekstu nie ulegają zmianie.

Na dzień dzisiejszy aplikacji Antair Snippets można używać wyłącznie podczas pisania wiadomości e-mail. Producent jest przygotowany w każdej chwili do odblokowania możliwości użycia programu podczas pisania wiadomości SMS. Z uwagi na błędy w niektórych wersjach OS wybranych urządzeń program nie działa prawidłowo podczas edycji wiadomości SMS w związku z czym autorzy doszli do wniosku, że jeśli udostępnią taką możliwość, to wszystkim użytkownikom po usunięciu błędów w OS przez RIM.  Pozostaje zatem czekać na ruch RIMu co może spowodować, że opcja użycia Snippets dla wiadomości SMS nigdy nie zostanie odblokowana. Błędy były już zgłaszane m.in. przez mblware (w związku z opisywaną na naszych łamach aplikacją BlackBook) i do dziś dnia nie zostały oficjalnie poprawione.

Backup zdefiniowanych tekstów jest możliwy przy użyciu DesktopManagera.


>> Kup teraz / Przetestuj