Recenzja: myCallLogs 3.0 + 5 licencji do wygrania!!!

Avatar
Adam Cholewa
21.04.2010

Całkiem niedawno opisywałem produkt firmy SBSH o nazwie Historia, który służy m.in. do zapisywania historii połączeń głosowych w terminarzu urządzenia BlackBerry. Przy okazji Historii wspominałem o podobnym produkcie kanadyjskiej firmy Toysoft o nazwie myCallLogs. Chciałbym dziś przedstawić jego recenzję.

Do dnia 23. kwietnia produkt jest objęty promocją w sklepie BBApps.pl i kosztuje 14,17 zł netto zamiast 19,85 zł netto. Użytkownicy posiadający obecnie wersję 2.03 programu mogą dokonać upgrade’u do wersji 3.0. Taka zmiana jest niestety płatna. Firma Toysoft pobiera za taką operację opłatę w wysokości 2,99 USD + 22%.

Osoby, które zastanawiają się nad zakupem tej aplikacji mogą spróbować szczęścia komentując ten artykuł. Dla naszych użytkowników mamy 5 darmowych kopii programu! Wpisów można dokonywać do 22. kwietnia do godziny 12:00.

Po zainstalowaniu aplikacji należy pamiętać o tym, aby ustawić wszystkie uprawnienia do programu na wartość Zezwalaj. Jeśli tego nie zrobimy, program będzie działał nie zgłaszając jakichkolwiek błędów, ale nie będzie w stanie zapisać informacji o połączeniach w kalendarzu urządzenia.


Po przygotowaniu aplikacji do pracy można ją uruchomić. Główny ekran aplikacji zawiera informacje o ostatnich połączeniach głosowych jakie zostały przeprowadzone z terminala, na którym aplikacja jest zainstalowana.

Można tu znaleźć informacje na temat ostatniego połączenia przychodzącego (Last Incoming Call), sumarycznego czasu wszystkich połączeń w ostatnim cyklu rozliczeniowym (cykle rozliczeniowe można definiować w menu Preferences) oraz liczbie połączeń wykonanych w ostatnim cyklu bilingowym. Takie same informacje znajdziemy w miejscu przeznaczonym na połączenia wychodzące (Last Outgoing Call). Oczywiście nie zabrakło na tym ekranie miejsca na informacje o tym jakie było ostatnie nieodebrane połączenie (Last Missed Call).

Wybierając z menu kontekstowego pozycję Preferences uzyskamy możliwość skonfigurowania aplikacji.

Ustawienia zostały zorganizowane na trzech zakładkach Logging, Calendar i CallNote.

Zakładka Logging pozwala zdefiniować jakie dokładnie informacje mają być zapisywane w kalendarzu urządzenia.

Aby aplikacja mogła zapisywać logi do kalendarza MUSI być aktywna opcja „Enable myCallLog„. Z dostępnej listy można wybrać typy połączeń jakie mają być zapisywane. Na liście widoczna jest opcja „Turn on Filtering„. Omówienie tej opcji wymaga przejścia na chwilkę do ekranu głównego programu i wybrania menu kontekstowego. Na liście opcji w menu kontekstowym jest widoczna pozycja „Filters„.

Służy ona do tego, aby można było zdefiniować listę numerów (np. osób, które do nas często dzwonią), które nie będą brane pod uwagę podczas uzupełniania terminarza informacjami o wykonanych połączeniach.

Niestety nie ma możliwości zaimportowania pozycji z książki adresowej urządzenia. Wszystkie numery należy wprowadzać ręcznie…

Jeśli uzupełnimy listę Filters możemy włączyć opcję „Turn on Filtering„. Nie jest to jedyna możliwość filtracji jaką oferuje program. Jeśli nie życzymy sobie, aby aplikacja zapisywała informacje o połączeniach z użytkownikami wpisanymi do książki adresowej i dodatkowo przypisanymi do odpowiednich kategorii możemy wymusić filtrowanie kategorii (zaznaczone kategorie będą pomijane). Poniżej znajduje się dalsza część okna w zakładce Logging:

Przy okazji widoczna jest opcja „Billing Date” pozwalająca na wskazanie ostatniego dnia cyklu bilingowego dla numeru przypisanego do aktywnej karty SIM używanej w terminalu BlackBerry. Po wybraniu „Set Category Filtering” mamy możliwość wskazania, które kategorie kontaktów nie będą logowane w terminarzu.

Druga zakładka w menu Preferences dotyczy wyboru kalendarza, w którym mają być zapisywane informacje o połączeniach. Informacje te są zapisywane we wskazanym kalendarzu jako kolejne wydarzenia. Oprócz tego można określić jak ma zostać oznaczony czas przeznaczony na rozmowę (domyślnie ustawiony jest jako Free). Wydarzenia związane z przeprowadzonymi rozmowami telefonicznymi można także ustawiać jako wydarzenia prywatne.

Wreszcie nadszedł czas na omówienie ostatniej zakładki. Użytkownicy znający wersję 2.03 aplikacji z pewnością zauważą, że jest to nowość wprowadzona w wersji 3.0. W ostatniej zakładce CallNote możemy zaznaczyć, czy chcemy, aby po zakończeniu każdego połączenia dostępne było okienko pozwalające na podsumowanie rozmowy. Można w tym oknie zapisać notatkę z przeprowadzonej rozmowy lub w kilku słowach określić czego ta rozmowa dotyczyła.

Można między innymi aktywować tę opcję (Always prompt for Call Note), wymusić wibrację w momencie pojawienia się okna umożliwiającego zapisanie notatki oraz wskazać po jakim czasie od zakończenia rozmowy okno ma się pokazać a następnie po jakim czasie ma zostać zamknięte automatycznie jeśli nie zaczniemy w nim pisać. W efekcie uruchomienia tej opcji po zakończeniu każdego połączenia zobaczymy następujący ekran:

Jak widać z opisu aplikacja jest bardzo rozbudowana w stosunku do możliwości jakie daje SBSH Historia. Dołożono zakładkę Call Note (Toysoft ma w swojej ofercie samodzielną aplikację CallNotes w cenie równej pakietowi myCallLogs), która jest pomocnym dodatkiem.

Podczas używania programu nie miałem z nim kłopotów (no może poza błędnym informowaniem o liczbie „wygadanych” minut – w wersji 2.03).Wersję 3.0 testuję od dwóch dni i nie mogę jeszcze powiedzieć czy podsumowanie liczby minut i połączeń dla numerów, z którymi prowadzę rozmowy działa poprawnie, ale wyraźnie w stosunku do wersji poprzedniej jest widoczne to, że nie wyświetla się w tych miejscach ciągle 0 lub 1 🙂

Zachęcam do spróbowania szczęścia w konkursie… a przy okazji do testowania programu.


Kup teraz / przetestuj