[FAQ] Czym są Rejestry Usług i za co odpowiadają?

Avatar
Piotr Barycki
31.07.2010

BlackBerry kryje w sobie wiele tajemnic, a poznanie przynajmniej części z nich na pewno ułatwi nam „życie” z naszym terminalem, a także zapewni dozgonną wdzięczność osób, którym dzięki naszej wiedzy będziemy w stanie pomóc. Jednym z najważniejszych elementów naszej Jeżynki Rejestry Usług (Service Books), bez których nasz telefon może nie działać tak, jak byśmy tego pragnęli. Czym więc są te tajemnicze Rejestry?

Rejestry Usług zawierają informacje określające sposób, w jaki nasz BlackBerry ma współpracować z określoną infrastrukturą aktywnej usługi BlackBerry. Ich obecność i zawartość jest zdeterminowana poprzez rodzaj wykupionej usługi i oferowany przez naszego dostawcę zakres jej możliwości, a także zasady bezpieczeństwa (ITP).

Lista wybraych Rejestrów, wraz z krótką charakterystyką znajduje się w poniższej tabeli:

Rejestr Funkcjonalność
5 Click [BrowserConfig]
 • Zawiera ustawienia wykorzystywane w „Konfiguracji Email”, służącej do dodawania do usługi BlackBerry® Internet Service nowych kont mailowych i zarządzania już aktywnymi
5 Click [IPPP] or 5 Click [WAP]
 • Zawiera informacje routowalne wykorzystywane w „Konfiguracji Email” dla kont BlackBerry Internet Service
Browserconfig for IPPP [BrowserConfig]
 • Zawiera ustawienia dla Usługi Przeglądania w BlackBerry Internet Service, takie jak np. zdefiniowana z góry strona startowa lub domyślne zakładki
IPPP for BIBS [IPPP]
 • Zawiera wiadomości na temat informacji routowalnych Usługi Przeglądania w BlackBerry Internet Service

Desktop [ALP] or BlackBerry [ALP]*

 • Zawiera informacje niezbędne do przeprowadzania bezprzewodowego przeszukiwania Globalnej Książki Adresowej
Desktop [BBIM] or BlackBerry [BBIM]*
 • Zawiera zapisy wykorzystywane przy wysłaniu wiadomości IM z wykorzystaniem serwisów komunikatorów korporacyjnych, takich jak np. Microsoft® Office Live Communications Server
Desktop [BrowserConfig] or BlackBerry [BrowserConfig]*
 • Zawiera ustawienia dla przeglądarki BlackBerry® Browserm takie jak np. zdefiniowana z góry strona startowa lub domyślne zakładki
Desktop [CICAL] or BlackBerry [CICAL]*
 • Zawiera informacje niezbędne do przeprowadzania bezprzewodowych operacji na kalendarzu
Desktop [CMIME] or BlackBerry [CMIME]*
 • Zawiera informacje niezbędne do wysyłania wiadomości i przeprowadzania operacji takich jak bezprzewodowa synchronizacja wiadomości
Desktop [IPPP] or BlackBerry [IPPP]*
 • Zawiera informacje niezbędne do korzystania i przeglądania internetu z wykorzystaniem BlackBerry® Mobile Data System (BlackBerry MDS)
Desktop [SYNC] or BlackBerry [SYNC]*
 • Zawiera informacje niezbędne do bezprzewodowego synchronizowania bazy danych i wykonywania bezprzewodowej kopii zapasowej i przywracania danych z urządzenia BlackBerry

Uwaga: Urządzenie BlackBerry musi korzystać z oprogramowania BlackBerry w wersji 4.0 lub wyższej i być podłączone do BlackBerry® Enterprise Server w wersji 4.0, lub wyższej

Provisioning [Provisioning]
 • Zawiera informacje wykorzystywane podczas uruchamiania lub wyłączania procesu aktywacji urządzenia na serwerze BES, dla oprogramowania BlackBerry w wersji 4.0 lub wyższej
MMS Transport [WAP]
 • Zawiera informacje niezbędne do wysyłania wiadomości MMS z wykorzystanie protokołu WAP 1.x
MMS Transport [WPTCP]
 • Zawiera informacje niezbędne do wysyłania wiadomości MMS z wykorzystaniem protokołu WAP 2.x
MMS client [MMS]
 • Zawiera informacje związane z ustawieniami MMS dla naszego dostawcy usługi
WAP Browser [BrowserConfig]
 • Zawiera ustawienia przeglądarki WAP, takie jak np. zdefiniowana wcześniej strona startowa lub zakładki
WAP Transport [WAP]
 • Zawiera informacje niezbędne do połączenia się za pomocą bramy WAP 1.x
WAP2 Transport [WPTCP]
 • Zawiera informacje niezbędne do połączenia się za pomocą bramy WAP 1.x
WAP Push Config [WAPPushConfig]
 • Zawiera informacje wykorzystywane do konfiguracji połączenia WAP-push na urządzeniu BlackBerry dla aplikacji wykorzystujących WAP i dla powiadomień o nowych wiadomościach MMS wysłanych za pomocą WAP-Push
Yahoo Messenger [YHO]
 • Zawiera informacje niezbędne do wysyłania wiadomości z wykorzystaniem komunikatora Yahoo!® Messenger dla BlackBerry
<Retail_Instant_Messaging_Application> [BBIMConfig]
 • Zawiera konfigurację i informacje od naszego dostawcy usług dotyczące wymienionego w nazwie rejestru komunikatora. Jest również wykorzystywany do tworzenia Rejestru [KEYNOGO]
<Retail_Instant_Messaging_Application> [BBIM]
 • Zawiera informacje niezbędne do wysyłania wiadomości z wykorzystaniem komunikatora wymienionego w nazwie rejestru
<Retail_Instant_Messaging_Application> [KEYNOGO]
 • Zawierają informacje służące do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości błyskawicznych (IM) wysyłanych za pomocą wymienionego w nazwie Rejestru komunikatora

Przykładowo, algorytm wykorzystywany przez Google Talk™ dla BlackBerry to Advanced Encryption Standard (AES) 256 bits.

<your_email_address> [CMIME]
 • Zawiera informacje wymagane do wysyłania wiadomości email i przeprowadzanie akcji takich jak bezprzewodowa synchronizacja maili z BlackBerry Internet Service
<your_email_address> [CICAL]
 • Zawiera informacje wymagane do bezprzewodowych operacji wykonywanych na kalendarzu urządzenia działającego wraz z BlackBerry Internet Service i oprogramowaniem systemowym w wersji 4.2 i późniejszych

Ponowne przesłanie Rejestrów Usług jest jedną z pierwszych czynności, które powinniśmy wykonać w przypadku, kiedy nasze aplikacje powiązane z usługą BlackBerry Internet Service nie chcą działać prawidłowo. W tym celu należy zalogować się do naszego panelu BIS za pomocą przeglądarki na komputerze i z dostępnych zakładek wybrać „Pomoc” i „Wyślij rejestry usług”.


[via]