[Uzupełnienie] Antair Spam Filter 3.2.1.4 i Antair Spam Filter Live! 4.0.1

Avatar
Adam Cholewa
16.11.2010

W ostatniej wiadomości na temat aktualizacji Antair Spam Filter do wersji 4.0.1 i związanymi z tym zmianami dotyczącymi licencjonowania informowaliśmy, że nie można pobrać ostatniej wersji 3.2.1.4 z serwera producenta oraz z serwerów dystrybutorów.

Dziś sytuacja ta uległa zmianie i Ci wszyscy użytkownicy, którzy są posiadaczami wersji 3.x mają ponowną możliwość pobierania tej wersji z serwera producenta. Wystarczy w tym celu odwiedzić stronę www.antair.com z terminala BlackBerry (chcąc wykonać instalację OTA) lub z poziomu komputera, aby pobrać wersję instalacyjną dla BlackBerry Desktop Software.

Dla przypomnienia, licencjonowanie wersji 4.0.1 wiąże się z ponoszeniem miesięcznej opłaty za używanie programu w kwocie około 15 zł netto. Użytkownicy, którzy zakupili wersję poprzednią nie wcześniej niż pół roku temu automatycznie nabywają prawo do bezpłatnego użytkowania aplikacji przez kolejnych 5 miesięcy po upływie 30-to dniowego okresu testowego. 30-to dniowa wersja testowa jest w pełni funkcjonalną wersją aplikacji.