Podsumowanie wyników finansowych Research In Motion za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2013

Avatar
Jakub Hajost
28.06.2012

Research In Motion ogłosił dziś wyniki finansowe za pierwszy kwartał finansowego roku 2013. Co tak naprawdę się w nich znalazło? Prezentujemy podsumowanie.

Najważniejsze informacje:

 • Gotówka i jej ekwiwalenty, oraz krótko i długoterminowe inwestycje wzrosły do wartości 2,2 miliarda dolarów na koniec pierwszego kwartału
 • Cash flow z działalności operacyjnej wyniósł około 710 milionów dolarów w pierwszym kwartale
 • Przychód 2,8 miliarda dolarów w Q1, spadł o 33% z 4,2 miliarda dolarów w poprzednim kwartale
 • Strata netto (GAAP – czyli wg. ogólnie akceptowanych zasad księgowania) w Q1 wyniosła 518 milionów dolarów, albo 99 centów rozwodnionej straty na akcję, skorygowana strata netto to 192 miliony dolarów, albo 37 centów rozwodnionej straty na akcję
 • Wysłano 7,8 miliona smartfonów i około 260 tysięcy tabletów BlackBerry PlayBook
 • Premiera perwszego urządzenia z BlackBerry 10 zaplanowana na pierwszy kwartał 2013 (kalendarzowy, nie fiskalny)
 • Starania restrukturyzacyjne są w toku, wraz z redukcją zatrudnienia o około 5000 pracowników, aby zrealizować plan oszczędności miliarda dolarów rocznie
 • Uruchomienie Światowej Trasy BlackBerry Jam developer sessions w 23 krajach zaowocowało silnym przyjęciem i wsparciem zarówno aplikacji jak i deweloperów dla platformy BlackBerry 10
 • BlackBerry App World ciągle rośnie z ponad 89 tysiącami dostępnych aplikacji
 • Całościowo, baza subskrybentów usług BlackBerry nadal rosła we wszystkich regionach poza Ameryką Północną
 • Wyznaczono nowego Dyrektora Działu Prawnego (Chief Legal Officer), będzie nim były pracownik Verizon Wireless, Steve Zipperstein

Wyniki za I Kwartał

Przychód za pierwszy kwartał podatkowego roku 2013 wyniósł 2,8 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 33% z 4,2 miliarda w poprzednim kwartale oraz spadek o 43% z 4,9 miliarda dolarów w analogicznym kwartale roku podatkowego 2012. Przychody w rozbiciu na rodzaje działalności to w przybliżeniu 59% ze sprzętu, 36% z usług oraz 5% z oprogramowania i innych przychodów. W pierwszym kwartale RIM dostarczył prawie 8 milionów smartfonów i w przybliżeniu 260 tysięcy tabletów BlackBerry PlayBook.

Strata netto według Ogólnie Przyjętych Zasad Księgowania (GAAP) wyniosła w pierwszym kwartale 518 milionów dolarów, czyli 99 centów rozwodnionej straty na akcję, w porównaniu do straty netto (GAAP) w wysokości 125 milionów dolarów, czyli 24 centów rozwodnionej straty na akcję w poprzednim kwartale, oraz 695 milionów dolarów zysku netto (GAAP), czyli 1,33 dolara rozwodnionego zysku na akcję w analogicznym kwartale ubiegłego roku podatkowego.

Skorygowana strata netto za Q1 wyniosła 192 miliony dolarów (37 centów rozwodnionej straty na akcję). Skorygowana strata netto oraz skorygowana rozwodniona strata na akcję nie uwzględniają wpływu obciążeń przed opodatkowaniem w wysokości 335 milionów dolarów (326 milionów po opodatkowaniu), które są głównie bezgotówkowo związane z utratą wartości.

„Nasze wyniki za pierwszy kwartał odzwierciedlają wyzwania rynkowe, które podkreślałem od ustanowienia mnie CEO pod koniec stycznia. Nie jestem usatysfakcjonowany tymi wynikami i zamierzam wciąż pracować agresywnie w każdej dziedzinie organizacji i zarządu, aby zaimplementować znaczące zmiany do udzielenia odpowiedzi na te wyzwania, wliczając w to przemyślane przegrupowanie zasobów i wyostrzenie skupienia Spółki na obszarach mających największe szanse”, powiedział Thorsten Heins, CEO RIM, „Naszym najwyższym priorytetem jest zakończony sukcesem start pierwszego urządzenia z BlackBerry 10, które jak teraz przewidujemy, pojawi się w pierwszym kwartale 2013 roku. Równolegle z wprowadzaniem na rynek BlackBery 10, agresywnie pracujemy z naszymi doradcami nad przeglądem strategicznych opcji oraz aktywnie oceniamy sposoby lepszego wykorzystania naszych zasobów i budowania na naszych silnych stronach, łącznie z rosnącą bazą w przybliżeniu 78 milionów subskrybentów usług BlackBerry, naszego wielkiego zaplecza instalacji korporacyjnych, naszej unikalnej architektury sieci oraz naszych wiodących w przemyśle funkcji bezpieczeństwa”

BlackBerry 10

Udany start platform BlackBerry 10 oraz dostarczenie wysokiej jakości, w pełni funkcjonalnych smartfonów BlackBerry 10, pozostaje najważniejszym priorytetem Spółki. W trakcie ostatnich kilku tygodni, ekipy odpowiedzialne za rozwój oprogramowania w RIM zrobiły ogromny postęp w tworzeniu kluczowych funkcjonalności platformy BlackBerry 10; jednakże, integracja tych funkcjonalności oraz związanej z nimi wielkiej objętości kodu w platformie okazały się bardziej czasochłonne niż przewidywano. W rezultacie Spółka spodziewa się startu pierwszego smartfonu BlackBerry 10 w pierwszym kwartale kalendarzowego roku 2013.