Jak zmienić sposób wyświetlania listy ostatnich połączeń w BlackBerry OS?

Avatar
Piotr Barycki
18.07.2012

Domyślnie po naciśnięciu zielonej słuchawki w praktycznie każdej aplikacji systemowej, przenoszeni jesteśmy do menu telefonu, wyświetlającego listę osób, z którymi kontaktowaliśmy się w ostatnim czasie. BlackBerry OS pozwala jednak na wprowadzenie i w tym miejscu dość daleko idących zmian, pozwalających zmienić sposób sortowania naszych rozmówców lub nawet zastąpienia tej listy inną listą.

Do dyspozycji mamy kilka rodzajów konfiguracji wywoływanej w ten sposób listy:

 • Widok początkowy– informacje, które będą wyświetlane po naciśnięciu zielonej słuchawki
  • Dziennik połączeń – wyświetlona zostanie historia naszych rozmów telefonicznych, z uwzględnieniem rozmów wykonanych i odebranych, ze sposobem sortowania ustalonym w punkcie „Widok listy numerów”
  • Kontakty – W przypadku wybrania tej opcji, zamiast dziennika połączeń wyświetlona zostanie nasza książka adresowa, z kursorem ustawionym automatycznie w polu wyszukiwania
 • Widok listy numerów– opcja ta określa sposób sortowania wyników prezentujących nasze ostatnie połączenia
  • Najnowsze – sortowanie chronologiczne (od najnowszego)
  • Najczęściej używane – kolejność ustalana na podstawie tego, jak często kontaktujemy się z daną osobą
  • Nazwa – ostatnie kontakty sortowane są według nazwy podanej w książce adresowej

Oczywiście bardzo prawdopodobne, że zdecydujemy się pozostawienie domyślnej metody wyświetlania listy ostatnich połączeń, ale bardzo często zdarza się, że ktoś „przez nieuwagę” zmieni niektóre z powyższych opcji i potem nie zawsze jest pewien, jak może je przywrócić.

Aby zmienić którekolwiek z powyższych ustawień należy:

BlackBerry 6.0/7.0/7.1

 • Nacisnąć zieloną słuchawkę
 • Wcisnąć przycisk „Menu”
 • Wybrać z menu „Opcje”
 • Wybrać „Dzienniki połączeń i listy”
 • Skonfigurować ustawienia dla opcji „Widok początkowy” oraz „Widok listy numerów”

BlackBerry 5.0

 • Nacisnąć zieloną słuchawkę
 • Wcisnąć przycisk „Menu”
 • Wybrać z menu „Opcje”
 • Wybrać „Opcje ogólne”
 • Skonfigurować ustawienia dla opcji „Widok listy numerów”