Roszczenie Kodaka dotyczące aparatów fotograficznych w urządzeniach BlackBerry jest nieważne

Avatar
Jakub Hajost
21.07.2012

Producent BlackBerry poinformował dziś, że amerykańska Komisja Handlu Międzynarodowego (ITC – International Trade Comission) zakończyła dochodzenie w sprawie roszczenia firmy Kodak przeciwko RIM dotyczącego naruszeń patentu nr 6292218. ITC stwierdziła, że roszczenie Kodaka, dotyczące aparatów elektronicznych, jest nieważne.

Kodak złożył skargę do ITC 14 stycznia 2010, twierdząc w niej, że urządzenia BlackBerry wyposażone w aparat fotograficzny naruszają patent nr 6292218 (tak zwaną „dwieście osiemnastkę Kodaka”). Komisja już 21 maja 2012 stwierdziła, że sam rzekomo naruszany patent Kodaka jest nieważny, jednak na prośbę skarżącego rozpatrzyła sprawę ponownie, czego efektem jest ostateczna decyzja o stwierdzeniu nieważności patentu nr 6292218.

Odpowiedzialna za spory prawne wiceprezes RIM, Barbara Parvis, wyraziła zadowolenie z takiego rozstrzygnięcia sprawy. Zaznaczyła, że Research In Motion szanuje ważne prawa własności intelektualnej innych firm i będzie się energicznie bronić przed nieuzasadnionymi roszczeniami.

Pełna treść komunikatu:

IRVING, TEXAS, Jul 20, 2012 (MARKETWIRE via COMTEX) — Research In Motion Limited (RIM), a world leader in the mobile communications market, today learned that the U.S. International Trade Commission (ITC) has terminated its investigation after making a determination in favor of RIM that the only asserted claim of Kodak’s U.S. Patent No. 6,292,218 for electronic cameras (Kodak’s ‚218 patent) is invalid.

On January 14, 2010, Kodak filed a complaint with the ITC alleging that RIM’s camera-enabled products infringe Kodak’s ‚218 patent. On May 21, 2012 Judge Pender reaffirmed the earlier finding of then-presiding Chief Judge Luckern that Kodak’s ‚218 patent is invalid. Kodak requested that the full Commission review and modify that finding, but instead the ITC made final the decision that the Kodak ‚218 patent is invalid.

„RIM is pleased that both former ITC Chief Judge Luckern and ITC Judge Pender, and now the full Commission, have confirmed that the Kodak ‚218 patent is invalid,” said Barbara Parvis, RIM Vice President of Litigation. „RIM respects the valid intellectual property rights of other companies, but will vigorously defend itself against improper claims.”

via marketwatch