Zarząd RIM bez zmian po głosowaniu akcjonariuszy

Avatar
Jakub Hajost
10.07.2012

W trakcie dorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po raz pierwszy prowadzonego przez nowego CEO Research In Motion, Thorstena Heinsa, akcjonariusze zagłosowali za pozostawieniem składu zarządu spółki bez zmian. Niektórzy członkowie zarządu podczas głosowania otrzymali sygnał ostrzegawczy w postaci dużej liczby wstrzymujących się od głosu.

W głosowaniu na byłego współprezesa RIM, Mike’a Lazaridisa, aż 19% akcjonariuszy wstrzymało się od głosu. John Richardson musiał przełknąć aż 30% wstrzymujących się od głosu, a to z powodu rekomendacji Glass Lewis, firmy doradczej, która stwierdziła, że Richardson nie dopilnował należycie pracowniczych opcji na akcje RIM.

Jednakże mimo trudnej sytuacji z jaką boryka się producent BlackBerry, akcjonariusze wybrali na kolejną kadencję zarząd bez żadnych zmian personalnych. Niezadowolenie z pracy niektórych członków zarządu akcjonariusze wyrazili jedynie wstrzymaniem się od głosu. Większość jednak wierzy, że zarząd w obecnym składzie jest w stanie doprowadzić do udanego startu BlackBerry 10. A jakie jest Wasze zdanie?