Nowe informacje dla uczestników Port-A-Thonów

Avatar
Piotr Barycki
06.03.2013

Oddział BlackBerry odpowiedzialny za relacje z programistami udostępnił dziś zestaw najnowszych informacji na temat ostatnich konferencji Port-A-Thon.

Uczestnicy kolejnych Port-A-Thonów – All Aboard, Android, Community oraz Last Chance Port-A-Thons, powinni zapisać w kalendarzu następujące daty:

  • 12 marca 2013 – do tego czasu wszystkie aplikacje zgłoszone w czasie tych spotkań zostaną ostatecznie zatwierdzone lub odrzucone
  • 26 marca 2013 – do tego można zgłaszać poprawione aplikacje
  • 8 kwietnia 2013 – do tego czasu wszystkie ponownie zgłoszone aplikacje zostaną zweryfikowane
  • 8 kwietnia 2013 – do tego czasu aplikacje zgłoszone w czasie Port-A-Thonów muszą trafić na sprzedaż w BlackBerry World, aby przyznane zostały odpowiednie nagrody

Nagrody zostaną wypłacone dopiero w momencie, kiedy wszystkie uprawnione do wprowadzenia do sprzedaży aplikacje uczestnika zgłoszone w czasie Port-A-Thonów pojawią się w BlackBerry World. W dzień po ostatecznym terminie (8.04.2013) rozlosowane zostaną urządzenia BlackBerry 10 Dev Alpha B oraz wyjazdy na konferencję BlackBerry Live.

via: devblog.blackberry