Świadomość reklam BlackBerry wzrasta

Avatar
Jakub Hajost
13.03.2013

Według badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych przez YouGov, świadomość reklam BlackBerry znacznie wzrosła podczas, gdy świadomość reklam i chęć zakupu iPhone’a spadła. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Amerykanów. Pytanie dotyczące świadomości reklam brzmiało: „Reklamę której z wymienionych marek widziałeś w ciągu ostatnich dwóch tygodni?”. Chęć zakupu badano pytaniem o to, której marki telefon zamierzają nabyć respondenci.

Wyniki ankiety pokazują wyraźną zmianę na rynku amerykańskim na korzyść BlackBerry. Świadomość reklam tej marki wzrosła z 6% w połowie stycznia 2013 do 21% na koniec lutego. W podobnym czasie świadomość reklam iPhone’ów spadła z 44 do 38 procent (a chęć zakupu telefonu Apple spadła z 14% do 7%).

Oczywiście na spadek danych dotyczących iPhone’a może mieć wpływ fakt, że kolejny model powinien pojawić się dopiero na jesieni. W ten sam sposób można jednak nabrać większego optymizmu co do smartfonów BlackBerry 10 – taki wzrost świadomości reklam udowadnia, że Kanadyjczycy odnoszą sukces na polu przygotowań do wejścia na rynek amerykański. Umiejętnie zbudowane napięcie i „głód BlackBerry” w zestawieniu z pozytywnymi wiadomościami (nagrody, duże zamówienia smartfonów, oraz dostępność ważnych aplikacji) – to wszystko może pomóc BlackBerry w odzyskaniu dużego udziału w amerykańskim rynku smartfonów. Czego producentowi naszych ulubionych jeżynek, oraz Wam i sobie życzymy.

via forbes.com