Wyniki finansowe BlackBerry 3Q18. Kolejne rekordy!

Mateusz Chodakowski
Mateusz Chodakowski
21.12.2017

Publikacja wyników finansowych BlackBerry za trzeci kwartał 2018 za nami. Firmie znów udało się pobić rekord!
Powoli już staje się tradycją, że co trzy miesiące firma chwali się kolejnymi najwyższymi rezultatami. Tak jest i tym razem. Na szczycie listy przychodów znajdują się rzecz jasna usługi i oprogramowanie z kwota 199 mln dolarów (non-GAAP), więc pod odliczeniach zostaje 190 milionów. We wrześniu, kiedy raportowano drugi kwartał, wartości te wynosiły odpowiednio 196 i 185 milionów USD.

Łącznie z pozostałymi przychodami (poza software i usługami) mamy 235 milionów non-GAAP co daje 226 milionów GAAP. Firma posiada także 2,5 miliarda dolarów w gotówce, której część jest już zapewne zaplanowana do wydania na kolejne inwestycje.

Do rekordowego poziomu wzrosła marża brutto osiągając 77% (non-GAAP) i 74% GAAP. Co ważne, 3Q18 to siódmy z rzędu kwartał zakończony pozytywnym (dodatnim) wynikiem po odjęciu podatków i kosztów. Piętnasty raz z rzędu pozytywny jest także wskaźnik EBITDA, czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

BlackBerry pochwaliło się także częścią listy swoich kluczowych klientów. Do ekskluzywnego grona zalicza się NATO, amerykański Departament Sprawiedliwości, Departament Obrony, rząd Holandii oraz Deutsche Bank. Firma podkreśliła kolejny raz swój istotny wkład w pomoc przy realizacji dyrektywy UE dotyczącej ochrony danych osobowych (GDPR, a po polsku RODO). Idąc dalej, BlackBerry to jedyny na świecie vendor, którego Gartner wskazał w swoim „Market Guide for Information-Centric Endpoint and Mobile Protection”, Kanadyjczycy zostali w ośmiu kategoriach wymienieni na pierwszym miejscu.

QNX kolejny raz rośnie na rynku motoryzacyjnym nawiązując współpracę z gigantami: Bosch, Denso i Magna dołączyły do partnerów kanadyjskiej firmy. Dodatkowo, nawiązano współpracę z Qualcommem, z którym to QNX będzie razem pracował nad rozwojem platform dla Connected Cars.

W zakończonym właśnie okresie roku podpisano też umowę z Teletry, zyskując dostęp do kolejnych rzesz klientów rynku mobilnego na całym świecie. Na koniec, wisienka na torcie: już po zamknięciu rozliczeń Q3 ogłoszono nawiązanie partnerstwa z Denso. Na podstawie tego kontraktu, opracowywane będzie pierwsza na świecie Human Machine Interface Platform, czyli platforma porozumienia na linii człowiek – maszyna. W badaniach i rozwoju tej technologii partycypować będzie też Intel.

John Chen komentując wyniki powiedział, że jest bardzo zadowolony z kolejnych, pozytywnych rezultatów osiągniętych przez kierowane przez niego przedsiębiorstwo. Podkreślił, że znów pobito rekord zarówno w wielkości przychodu jak i osiągniętej marży.